ระบบจัดนิทรรศการเสมือนจริง

บริการ VISUAL EXHIBITION รูปแบบใหม่

ให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ในงานนิทรรศการจริง พัฒนาด้วย Unreal Engine

ระบบจัดนิทรรศการเสมือนจริง

บริการ VISUAL EXHIBITION รูปแบบใหม่

ให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ในงานนิทรรศการจริง พัฒนาด้วย Unreal EngineRecommended work

จัดนิทรรศการเสมือนจริง

Virtual Exhibition Platform

ว่าด้วยเรื่อง Virtual Exhibition Platform ระบบจัดนิทรรศการเสมือนจริง แต่ด้วยสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ (COVID – 19) ทำให้หลายคนต้องทำการกักตัวอยู่บ้าน ต้องเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing ) ขึ้น ในขณะที่การจัดงานสังสรรค์ งานนิทรรศการ งานคอนเสริ์ต งานอีเว้นท์ งานประกวด ฯลฯ ได้งดให้จัดงานขึ้นเพื่อเว้นระยะทางสังคมของผู้คนมาก ๆ ที่จะเข้ามาชมงาน จึงทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่แบบออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Exhibition ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้


Recommended workบริการของเรา

Services


Exhibition

exhibition

การประยุกต์ใช้งาน

นิทรรศการออนไลน์ 2D/3D , 360 Degree Walkable, Online Gallery, Virtual Properties Realty, Open House, Online Events and much more.user registration

การลงทะเบียนผู้ใช้

ระบบการลงทะเบียน ถือเป็น module สำหรับระบบแรกรับผู้เข้าชมงาน โดยจะแบ่งเป็นการลงทะเบียนแบบ public โดยใช้ OTP และ/หรือ Emailrating

การให้คะแนน

ระบบการให้คะแนนผลงาน ทั้งจากการโหวตของผู้เข้าชม และ กรรมการผู้ตัดสิน จาก Booth โครงงานที่เข้าประกวด ซึ่งระบบ โดย จะแสดงผลแบบเรียลไทม์ทันที360

แสดงผลแบบ 360 ํ

ระบบแสดงผลในรูปแบบ 360 ํ ทำให้เหมือนว่ากำลังเดินอยู่ในงานจริงๆ และเพลิดเพลินการชมงาน


Survey / Feedback

แบบสำรวจ / ข้อเสนอแนะ

เป็นระบบการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าชมต่อระบบ และ สามารถให้คะแนนเว็บจากผู้เข้าชมได้ โดยอาจจะเป็นการ surveylive

ถ่ายทอดสด

เป็นระบบการนำเสนอในรูปแบบ Video Streaming เพื่อนำเสนอผล งานผ่านวีดีโอหน้าร้านของบูธได้ โดย AVESTA มีทั้งระบบ in-house streaming server
ผลงานของเรา

Our Work"Uniquely Thai" Envisioning the 21st

"Uniquely Thai" Envisioning the 21st

โครงการประกวดแบบ "Uniquely Thai การประกวดแบบ Civic Center ในศตวรรษที่ 21 ของกรุงเทพมหานคร" ("Uniquely Thai” Envisioning the 21st Century Bangkok’s Civic Center Architectural Design Competition 2021)
วิศวกรรมแห่งชาติ 2564 (National Engineering 2021)

วิศวกรรมแห่งชาติ 2564 (National Engineering 2021)

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ภายใต้หัวข้อ “Smart Engineering and Innovation for Society” พบกับการอบรม สัมมนา ด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา การอัปเดตมาตรฐาน กฎหมาย กฎกระทรวงใหม่ ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพในสถานพยาบาลในยุคโควิด-19
โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมในโครงการเริ่มจากการรวบรวมองค์ความรู้ และจัดการองค์ความรู้ให้พร้อมดำเนินงาน ประสานกลุ่มเกษตรการและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 อำเภอ 11 แห่ง และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาด online โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวกลางในระยะแรก
KMUTNB INNOVATION AWARD 2021

KMUTNB INNOVATION AWARD 2021

KMUTNB INNOVATION AWARD 2021 โดยแสดงแผนที่งานเสมือนจริงสามารถร่วมงานได้โดยไม่ต้องไปที่งานจริงมีกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้แบบ Online มีระบบถ่ายทอดสด ระบบโหวตให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมอีกมากมาย
Visual ArtVirtual Exhibition 2021

Visual ArtVirtual Exhibition 2021

Visual ArtVirtual Exhibition 2021 การจัดงานเสมือนจริงสามารเดินชมงานได้แบบ 360 ํ เหมือนว่ากำลังเข้าชมงานจริงๆ และงานสามารถเข้าชมจากไหนก็ได้ผ่าน Online
นิทรรศการ AI และ BIG DATA กองทัพเรือ ประจำปี 2564

นิทรรศการ AI และ BIG DATA กองทัพเรือ ประจำปี 2564

ได้ความร่วมมือจากกองทัพเรือเพื่อจัดงานนี้ขึ้นมาโดยงานนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับ AI และ BIG DATA และอื่นๆอีกมากมาย งานถูกจัดขึ้นแบบ 360 ํ เดินงานแบบเสมือนจริงบริการของเรา

Services

Exhibition

การประยุกต์ใช้งาน

นิทรรศการออนไลน์ 2D/3D , 360 Degree Walkable, Online Gallery, Virtual Properties Realty, Open House, Online Events and much more.exhibition

การลงทะเบียนผู้ใช้

ระบบการลงทะเบียน ถือเป็น module สำหรับระบบแรกรับผู้เข้าชมงาน โดยจะแบ่งเป็นการลงทะเบียนแบบ public โดยใช้ OTP และ/หรือ Emailuser registration

การให้คะแนน

ระบบการให้คะแนนผลงาน ทั้งจากการโหวตของผู้เข้าชม และ กรรมการผู้ตัดสิน จาก Booth โครงงานที่เข้าประกวด ซึ่งระบบ
โดย จะแสดงผลแบบเรียลไทม์ทันทีrating
Exhibition
360

แสดงผลแบบ 360 ํ

ระบบแสดงผลในรูปแบบ 360 ํ ทำให้เหมือนว่ากำลังเดินอยู่ในงานจริงๆ
และเพลิดเพลินการชมงานSurvey / Feedback

แบบสำรวจ / ข้อเสนอแนะ

เป็นระบบการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าชมต่อระบบ และ สามารถให้คะแนนเว็บจากผู้เข้าชมได้ โดยอาจจะเป็นการ surveylive

ถ่ายทอดสด

เป็นระบบการนำเสนอในรูปแบบ Video Streaming เพื่อนำเสนอผล งานผ่านวีดีโอหน้าร้านของบูธได้ โดย AVESTA มีทั้งระบบ in-house streaming server


ผลงานของเรา

Our Work
"Uniquely Thai" Envisioning the 21st"Uniquely Thai" Envisioning the 21st

โครงการประกวดแบบ "Uniquely Thai การประกวดแบบ Civic Center ในศตวรรษที่ 21 ของกรุงเทพมหานคร" ("Uniquely Thai” Envisioning the 21st Century Bangkok’s Civic Center Architectural Design Competition 2021)

วิศวกรรมแห่งชาติ 2564 (National Engineering 2021)

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ภายใต้หัวข้อ “Smart Engineering and Innovation for Society” พบกับการอบรม สัมมนา ด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา การอัปเดตมาตรฐาน กฎหมาย กฎกระทรวงใหม่ ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพในสถานพยาบาลในยุคโควิด-19

Visual ArtVirtual Exhibition 2021
วิศวกรรมแห่งชาติ 2564 (National Engineering 2021)

โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรีโครงการการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมในโครงการเริ่มจากการรวบรวมองค์ความรู้ และจัดการองค์ความรู้ให้พร้อมดำเนินงาน ประสานกลุ่มเกษตรการและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 อำเภอ 11 แห่ง และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาด online โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวกลางในระยะแรก

KMUTNB INNOVATION AWARD 2021

KMUTNB INNOVATION AWARD 2021 โดยแสดงแผนที่งานเสมือนจริงสามารถร่วมงานได้โดยไม่ต้องไปที่งานจริงมีกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้แบบ Online มีระบบถ่ายทอดสด ระบบโหวตให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมอีกมากมาย

Visual ArtVirtual Exhibition 2021
background3
Visual ArtVirtual Exhibition 2021Visual ArtVirtual Exhibition 2021

Visual ArtVirtual Exhibition 2021 การจัดงานเสมือนจริงสามารเดินชมงานได้แบบ 360 ํ เหมือนว่ากำลังเข้าชมงานจริงๆ และงานสามารถเข้าชมจากไหนก็ได้ผ่าน Online

นิทรรศการ AI และ BIG DATA กองทัพเรือ ประจำปี 2564

ได้ความร่วมมือจากกองทัพเรือเพื่อจัดงานนี้ขึ้นมาโดยงานนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับ AI และ BIG DATA และอื่นๆอีกมากมาย งานถูกจัดขึ้นแบบ 360 ํ เดินงานแบบเสมือนจริง

Visual ArtVirtual Exhibition 2021