Skip to content

ระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง

บริการ VISUAL EXHIBITION รูปแบบใหม่

ให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ในงานนิทรรศการจริง พัฒนาด้วย Unreal Engine

Virtual Exhibition Platform header

นิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง

Virtual Exhibition Platform

ว่าด้วยเรื่อง Virtual Exhibition Platform ระบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง แต่ด้วยสถานะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ (COVID – 19) ทำให้หลายคนต้องทำการกักตัวอยู่บ้าน ต้องเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing ) ขึ้น ในขณะที่การจัดงานสังสรรค์ งานนิทรรศการ งานคอนเสริ์ต งานอีเว้นท์ งานประกวด ฯลฯ ได้งดให้จัดงานขึ้นเพื่อเว้นระยะทางสังคมของผู้คนมาก ๆ ที่จะเข้ามาชมงาน จึงทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่แบบออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Exhibition ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้

บริการของเรา

Services

การประยุกต์ใช้งาน
นิทรรศการออนไลน์ 2D/3D , 360 Degree Walkable, Online Gallery, Virtual Properties Realty, Open House, Online Events and much more.

การลงทะเบียนผู้ใช้
ระบบการลงทะเบียน ถือเป็น module สำหรับระบบแรกรับผู้เข้าชมงาน โดยจะแบ่งเป็นการลงทะเบียนแบบ public โดยใช้ OTP และ/หรือ Email

การให้คะแนน
ระบบการให้คะแนนผลงาน ทั้งจากการโหวตของผู้เข้าชม และ กรรมการผู้ตัดสิน จาก Booth โครงงานที่เข้าประกวด ซึ่งระบบโดย จะแสดงผลแบบเรียลไทม์ทันที

แสดงผลแบบ 360 ํ
ระบบแสดงผลในรูปแบบ 360 ํ ทำให้เหมือนว่ากำลังเดินอยู่ในงานจริงๆ
และเพลิดเพลินการชมงาน

แบบสำรวจ / ข้อเสนอแนะ
เป็นระบบการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าชมต่อระบบ และ สามารถให้คะแนนเว็บจากผู้เข้าชมได้ โดยอาจจะเป็นการ survey

ถ่ายทอดสด
เป็นระบบการนำเสนอในรูปแบบ Video Streaming เพื่อนำเสนอผล งานผ่านวีดีโอหน้าร้านของบูธได้ โดย AVESTA มีทั้งระบบ in-house streaming server

ผลงานของเรา

Our Projects

Virtual Exhibition Platform header

งานแม่แบบแบบออนไลน์ สอบสัมภาษณ์ 88 ปีธรรมศาสตร์ (TUSAT Open House Online 2022)

เพิ่มประสิทธิภาพ TUSAT Open House Online 2022 เพื่อให้ผู้คนที่สนใจได้เยี่ยมชม TU และได้รับทราบพันธกิจต่างๆธรรมศาสตร์ ครบรอบ 88 ปี

“Uniquely Thai” Envisioning the 21st

โครงการประกวดแบบ “Uniquely Thai การประกวดแบบ Civic Center ในศตวรรษที่ 21 ของกรุงเทพมหานคร” (“Uniquely Thai” Envisioning the 21st Century Bangkok’s Civic Center Architectural Design Competition 2021)

Uniquely Thai

วิศวกรรมแห่งชาติ 2564 (National Engineering 2021)

งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ภายใต้หัวข้อ “Smart Engineering and Innovation for Society” พบกับการอบรม สัมมนา ด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา การอัปเดตมาตรฐาน กฎหมาย กฎกระทรวงใหม่ ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพในสถานพยาบาลในยุคโควิด-19

โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมในโครงการเริ่มจากการรวบรวมองค์ความรู้ และจัดการองค์ความรู้ให้พร้อมดำเนินงาน ประสานกลุ่มเกษตรการและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5 อำเภอ 11 แห่ง และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาช่องทางการตลาด online โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวกลางในระยะแรก

 

knowledge development project
KMUTNB INNOVATION AWARD 2021

KMUTNB INNOVATION AWARD 2021

KMUTNB INNOVATION AWARD 2021 โดยแสดงแผนที่งานเสมือนจริงสามารถร่วมงานได้โดยไม่ต้องไปที่งานจริงมีกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้แบบ Online มีระบบถ่ายทอดสด ระบบโหวตให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมอีกมากมาย

Visual ArtVirtual Exhibition 2021

Visual ArtVirtual Exhibition 2021 การจัดงานเสมือนจริงสามารเดินชมงานได้แบบ 360 ํ เหมือนว่ากำลังเข้าชมงานจริงๆ และงานสามารถเข้าชมจากไหนก็ได้ผ่าน Online

Visual ArtVirtual Exhibition 2021
Exhibition AI and BIG DATA Royal Thai Navy 2021

นิทรรศการ AI และ BIG DATA กองทัพเรือ ประจำปี 2564

ได้ความร่วมมือจากกองทัพเรือเพื่อจัดงานนี้ขึ้นมาโดยงานนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับ AI และ BIG DATA และอื่นๆอีกมากมาย งานถูกจัดขึ้นแบบ 360 ํ เดินงานแบบเสมือนจริง

Disclosed Customer Name #1

นิทรรศการด้านการเงินออนไลน์เสมือนจริง สามารถเดินชมงานได้แบบ 360 ํ เหมือนว่ากำลังเข้าชมงานจริง ๆ และงานสามารถเข้าชมจากไหนก็ได้ผ่าน Online

Disclosed Customer Name